innocence.
i think about the little things that make life great

i don’t love you anymore

(Source: mydarkenedeyes, via maryroset)


moreinless:

Някъде там из уличките на Шишман сме коленичили на пода на една галерия.Стрелките на
часовника са спрели,отсъствие на градски шум.Съществуваме само ти,аз и латерната.Непорочен времеви континиум.Иначе казано нашето безвремие.

I can’t take my eyes off you, darling.

(Source: youtube.com)