innocence.
i think about the little things that make life great

kleinemi:

For whatever we lose
(a you or a me)
it’s always ourselves
we find in the sea.
 - E.E. Cummings

(Source: marleens-diary, via fading-fingerprints)


"People don’t listen, they just wait for their turn to talk."
- Chuck Palahniuk (via tillthemusicends)

изчака ми се чакането

Събудете си живота

Тази вечер, преди да заспите, направете едно малко упражнение. Припомнете си всички постигнати цели, сбъднати мечти, моменти с любими хора, всичкото щастие, което сте получили заслужено или не толкова. Осъзнайте какво имате навреме. И после спете спокойно.